Pages

söndag 22 januari 2012

Ytterligare en kommunal skandal vi knappt får läsa om

Jag har sagt det tidigare men säger det igen, media behandlar uppenbart missförhållanden inom offentligt driven omsorg på ett annat sätt än de som sker inom enskild driven dito.

Nu rapporteras om ytterligare en vårdskandal i kommunal regi som vi knappt får läsa om i media, med något undantag. På boendet Lagerträdet i Kalmar kommun klarar man inte av att få upp alla till frukost förrän till elva-tiden, därför har nu nattpersonalen börjat väcka de äldre vid 05-tiden på morgnarna för att alla skall hinna få frukost i anständig tid.
"– Vi som jobbar på natten får väcka boenden som sover, tvätta och klä på dem för att sedan ge dem frukost eller lägga dem ovanpå den bäddade sängen. Detta görs klockan 05.30 för att hinnas med."
Kan ni tänka er rubrikerna ifall detta hade skett i ett boende som drevs av Carema?

Som ni säkert förstått tidigare invänder jag mot att rapporteringen kring bristerna inom äldreomsorgen skiljer sig åt högst markant beroende om det är i enskild eller kommunal regi som den bedrivs, och man kan undra  vad detta beror på? I grunden verkar det dock bottna i uppfattningen om att brister inom en enskilt driven omsorg per automatik beror på ett påstått vinstintresse. Andra argument har jag då sällan läst om. Frågan är då vad denna grundmurade uppfattning beror på?

Är det ren och skär kapitalism, att man vet om att svarta rubriker, där man ställer brister i omsorgen om våra äldre mot giriga riskkapitalister, säljer många lösnummer? Eller är man så politiskt övertygad om att enskilt driven omsorg alltid leder till missförhållanden pga krav på avkastning? När över två tredjedelar av journalistkåren uppger att de har sympatierna på den vänstra skalan av partipolitiken så skulle jag dock inte bli förvånad om detta vore anledningen.

När det skrivs om liknande missförhållanden inom kommunalt driven omsorg blir det tydligen inte lika enkelt att skuldbelägga någon. Om det över huvud taget sker någon rapportering så skylls det i de allra flesta fallen på neddragningar. Det är alltid en fråga om resurser.

Om det är så att många journalister har den uppfattningen att enskilt driven vårt alltid beror på vinstintresse skulle det mycket väl kunna vara en anledning till att det inte rapporteras mer om när missförhållanden som nu uppstår på ett kommunalt drivet boende. Att det finns brister/vanvård inom kommunalt driven omsorg stör ju i så fall inte så litet den allmänna bilden hos journalisterna. Att det dessutom är i en kommun som sedan hedenhös dagar styrs av vänstern måtte ju te sig smått obegripligt för dem.

Jag tycker var och en skall läsa nyhetsrapporteringen på bland annat SvT:s Text-tv, och TT där de flesta texterna kommer ifrån, litet noggrannare. För som jag själv har konstaterat sedan ett antal år tillbaka, är det ett kommunalt drivet boende som brister, står det aldrig någonting om vem som driver boendet. Är det enskilt ägt, då står i 100% av fallen företagsnamnet med. Tänk på det nästa gång ni ser Text-tv och TT rapportera om missförhållanden inom äldreomsorgen.

En vän kommenterade ett inlägg i detta ämne på min Facebook-sida:
"Jag tror faktiskt att privata bolag kan bli bra just pga media! Ju hårdare granskning! Desto bättre anbud måste de lägga så de vet de klarar av media vilket leder till kvalite! Vilket sen leder till bättre kommunalt. Så media skall i detta fall vara grisjävla hårda."
Om detta håller jag fullständigt med om. Media skall granska den omsorg som bedrivs, alldeles oavsett vem som driver den. Det leder till att missförhållanden kan komma upp till ytan och framkalla förändringar och förbättringar. Men det ställer också  höga krav på våra journalister, dels att de verkligen granskar missförhållanden och inte bara går på hörsägen vilket de verkade göra under höstens rapportering kring Carema, där i stort sett alla fall visat sig vara högst felaktiga, och i vissa fall inte ens har inträffat. Dels att de faktiskt granskar all verksamhet, och inte bara en del av dem.

Med tanke på att en betydande majoritet av våra äldre vårdas i kommunalt driven äldreomsorg och medias minst sagt bristfälliga granskning av den kommunala omsorgen finns nog tyvärr en hel del som idag inte kommer fram i dagens ljus kring äldreomsorgen.

Slutligen tycker jag även att kommunerna allt mer skall övergå till att bli renodlade beställare och granskare av verksamheter, och med det behandla kommunala och enskilda utförare exakt lika. Det sker i väldigt få kommuner idag, även om en del är på väg över mot det sådan modell. Men de allra flesta kommuner beställer omsorg av sig själv, betalar till sig själv, och ibland kanske de även granskar sig själv. Men mest granskar de utövare som inte är kommunala. Här måste kommunerna tänka om!

Barometern, Skandalkommunen Sundsvall, Media den stora skandalen, Björndahl - Valfrihet och kvalitet,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar