Pages

tisdag 10 januari 2012

En opposition skall ha insyn

Socialdemokraterna brukar ofta ropa efter mer insyn i de offentliga verksamheterna. Mest ropar man i de kommuner där man sitter i opposition. Inte så sällan anklagar man majoritetsstyren för att vilja dölja saker och ting samt att förhindra oppositionen från att få full insyn i verksamheter och i behandlingen av politiska frågor.

Men man står själv sannerligen inte utan skuld. I Landstinget Dalarna har nu majoriteten ledd av Socialdemokraterna kraftigt inskränkt oppositionens möjligheter till att vara just opposition. I ett dokument har man fastslagit att inga politiker får besöka landstingets verksamheter utan att först fått godkännande av berörd verksamhetschef. Såvida du inte tillhör majoriteten, då gäller förstås inte reglerna.

Det två första punkterna i dokumentet lyder:
1. Verksamhetsbesök ska anmälas i förväg till berörd förvaltningschef.
2. Verksamhetsbesök ska ske efter överenskommelse med berörd verksamhetschef.
Dessa punkter är inte oproblematiska. Om vi var och en går till oss själva och funderar över hur vi agerar ifall vi får besök så kanske ni kan förstå varför det är problematiskt.

Jag vet inte hur ni gör, men om jag vet att jag skall få besök städar jag i alla fall litet extra hemma. Intet sagt att det alltid är ostädat hemma, men det finns alltid saker att ordna till, som att plocka undan saker som ligger frammer och eventuellt dra dammsugaren genom lägenheten.

Får man en förvarning om besöket i god tid hinner man naturligtvis plocka undan litet extra ordentligt, får man en kortare tids förvarning fixar man till det där värsta som ligger framme och skräpar. Ringer det på dörren utan förvarning, ja då står man där och får skämmas över att man inte städar varje dag.

Detta beteende är högst mänskligt och lär gälla både i hemmet såsom på arbetet. Därför är Socialdemokraternas beslut allvarligt. Oppositionens främsta uppgift är att opponera mot majoriteten, i detta ingår naturligtvis att oppositionen har full insyn i verksamheten. Hur skall man annars kunna vara en bra opposition? När man som majoritetsföreträdare bara andas åsikten om att man vill begränsa oppositionens insyn signalerar man att det finns saker man vill dölja.

Nu invänder säkert en del läsare och hävdar att alla är lika goda kålsupare, att alla majoriteter gärna önskar att oppositionen granskade verksamheten så litet som möjligt. Och visst, det finns garanterat borgerligt ledda kommuner och landsting som är lika dåliga på detta. Men det är ingen ursäkt.

I en kommun som jag arbetat var kontakterna med oppositionen väldigt goda och majoriteten var extra tydlig i vikten av att oppositionen alltid fick tillgång till all den information de önskade. Vilket kunde resultera i att gruppledaren/oppositionsledaren under sittande kommunfullmäktige fick gå upp i talarstolen och tillrättavisa sina egna när de hävdade att majoriteten försökte mörka information i en viss fråga.

En annan gång kommer jag ihåg att jag som politisk sekreterare för det största borgerliga partiet, med huvudansvar för att samordna budgetarbetet inom majoriteten, tillsammans med min chef, oppositionsledaren och dennes politiske sekreterare i slutet av budgetarbetet åkte och åt lunch i en angränsande kommun för att gå igenom det förslag som vi från majoriteten avsåg att lägga fram till kommunfullmäktige. Detta för att oppositionen skulle få så god tid som möjligt på sig för att ta fram sitt oppositionsförslag.

Varför gjorde vi då detta? Varför bjöd vi till litet extra till oppositionen? Av den enkla anledningen att vi ansåg att den politiska striden skall stå om de politiska alternativen som fanns inom kommunen. Det var det som vi ville diskutera inför väljarna, inte huruvida oppositionen hade motarbetats i sitt arbete. Detta borde alla politiker som sitter i majoritet tänka på.

Gävledala, Reglerna,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar