Pages

måndag 9 januari 2012

SVT bör lämna SN eftersom SR:s VD tillhört högern, logik någon?

Under rubriken "SVT måste lämna Svenskt näringsliv" skriver idag en rad debattörer på Aftonbladets debattsida om att SVT måste lämna den arbetsgivarorganisation man är medlem i, Svenskt Näringsliv.

Argumenten handlar intet på något sätt om att Svenskt Näringsliv skulle ha gjort något rent konkret som skulle ha varit negativt för Sveriges television. Istället är det en rad insinuationer om att Svenskt Näringsliv skulle ha en agenda som är rent borgerlig och att det ev skulle kunna vara så att licenspengar från SVT skulle finansiera Svenskt Näringslivs opinionsbildning.

Ett av artikelförfattarnas starkaste argument är Sveriges Radios VD:s tidigare politiska hemvist:
- Att SR:s vd Mats Svegfors tidigare varit chef på Timbro och är före detta chefredaktör för obundet moderata SvD är inte heller okontroversiellt.
Vad artikelförfattarna inte väljer att skriva, vilket vore mer naturligt, är just Sveriges Televisions ordförandes politiska hemvist.

Ordföranden för Sveriges television utses enligt tradition av Sveriges riksdags största parti, vilket under rätt många år har varit Socialdemokraterna. Inte så anmärkningsvärt är det också en Socialdemokrat som för tillfället är ordförande, nämligen Lars Engqvist.

Lars Engqvist började sin karriär efter sin journalistutbildning som redaktör för Socialdemokraternas ungdomsförbunds, SSU, medlemstidning, Tidningen Frihet. Mellan åren 1972-1978 var han ordförande för samma ungdomsförbund. Under hela 80-talet var han chefredaktör för Arbetet innan han blev kommunalråd för Socialdemokraterna i Malmö.

Hans politiska karriär fortsatte som statsråd under ett antal Persson-regeringar där han bland annat var biträdande finansminister, socialminister och även vice statsminister.

Detta verkar dock inte vara några som helst problem för artikelförfattarna. För dem är det viktigaste att SVT lämnar arbetsgivarorganisationen pga att Sveriges Radios VD har tillhört den för dem förhatliga högern. Men det kanske inte är särskilt konstigt om man betraktar artikelförfattarnas politiska hemvist, vilka de naturligtvis inte uppger.

Med reservation att jag hittat fel namne, men med tanke på artikelns vinkling verkar det mindre troligt, är det kanske inte så särskilt anmärkningsvärt att man väljer att lyfta fram SR:s VD och inte SVT:s styrelseordförande:

Johan Sjöstrand - Socialdemokraterna
Gustaf Järsberg - LO
Jan Zetterqvist - LO
Petter Gustafsson - Socialdemokraterna, föreningsordförande
Terés Eriksson - LO
Anna Arvidsson - Socialdemokraterna
Andreas Lundh - Socialdemokraterna
Natasja Mrdjanov - Hyresgästföreningen

Alla tillhör de med andra ord det som organiseras under den så kallade arbetarrörelsen.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar