Pages

måndag 19 december 2011

Skandalkommunen Sundsvall?

Media benämnde Carema som skandalbolaget eftersom det hade framkommit ett par fall av vanvård, ja det var faktiskt inte särskilt många, Nu är frågan varför man inte kallar Sundsvall för skandalkommunen med tanke på hur dålig den kommunala skolan verkar vara?

För övrigt tycker jag skolkuratorns uttalande i artikeln är smått intressant:
"- Men det går ut så mycket pengar till friskolor från skattepengarna. Vi måste hitta ett annat ekonomiskt system i kommunen, så att friskolorna inte dränerar den kommunala skolan, säger hon."
Det hon med andra ord säger är att hon tycker friskolorna skall få mindre pengar än de kommunala, alternativt stoppa eller minska på antalet friskolor. Problemet är ju dock ett helt annat, nämligen att de kommunala skolorna inte håller samma kvalitet som de fristående. Där borde kommunens politiker och tjänstemän lägga sin kraft och engagemang, istället för att försöka stoppa konkurrensen. För konkurrens är sunt, det skapar drivkraft att förbättra sin egen attraktionskraft och i skolans värld är det bland annat genom att höja kvaliteten på undervisningen. 

Skolkuratorn gör detta uteslutande till en fråga om resurser, ett inte helt ovanligt argument när det gäller bristande resultat inom skolan. Rektorn däremot belyser just att det inte enbart är en fråga om resurser och det har han helt rätt i, det brukar vara en rad andra faktorer som har klart större betydelse för resultaten. Sedan han tillträdde för ett och ett halvt år sedan, och uppenbart gjort en hel del förändringar, har nu resultaten förbättrats avsevärt. Ett tydlig tecken på att ledarskap inom skolan gör skillnad.

När en kommunal skola har läroböcker i geografi som över 20 år efter Sovjetunionens fall fortfarande har Sovjetunionen kvar på kartorna, då är det helt uppenbart att någonting står mycket fel till bland styrande skolpolitiker. Något som skolledaren Per Håkansson mycket riktigt påpekar:
På Nivrenaskolan vill ledningen se tydligare mål och riktlinjer från Sundsvalls kommunpolitiker.
- Så att det finns någon ovanför mig som skär halsen av mig när det blir fel, för så har det inte varit förut. Det har bara rullat på, och det fungerar ju aldrig i en organisation att det bara rullar. Någon måste vara tydlig och säga: varför är det så här, och vad tänker ni göra för att åtgärda det?
 Jag undrar hur media hade låtit om detta hade genomsyrat attityderna inom en friskola, eller ett enskild drivet äldreboende? Eller förresten, jag behöver nog inte ens fundera på det.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar