Pages

tisdag 27 december 2011

Medias rapportering är den stora skandalen, inte Carema

Få har väl kunnat undgå den mediestorm som under hösten drabbat omvårdnadsföretaget Carema. När det var som mest intensivt kom nya chockerande avslöjanden vareviga dag om hur företaget syntes ha som företagsidé att vanvårda sina kunder.

Inte heller var politiker från olika läger sena med att haka på medias drev. Politiker från vänster slog på stora trumman och pekade på att detta endast var en konsekvens av att enskilda företag släppts in i verksamheterna, och Håkan Juholt tog tillfället i akt och menade till och med att Socialdemokraternas kongressbeslut om att tillåta vinstdrivande företag inom omvårdnadssektorn var felaktigt och skulle ändras.

Politiker från höger drog sig inte heller från att kritisera företaget. Intet fel i det, kritik skall framföras där den är berättigad, oavsett om det är kommunalt eller enskilt driven verksamhet. Men, och detta är ett stort men, kritik skall bygga på fakta och inte rykten via media, som politiker har man en viktigare roll att spela än att ägna sig åt populism. Man ansvarar i det här fallet de facto för omvårdnaden om de äldre, och skall man då säga upp avtal, eller avbryta upphandlingar så skall man ha betydligt mycket mer på fötterna än vad man haft i detta fall.

Vad jag har kunnat se har de rapporterade fallen av vanvård uteslutande skett vid två boenden i Stockholmsregionen. Men rapporteringen har däremot formulerats så att läsare och TV-tittare fått uppfattningen att vanvården i princip sker i all Caremas verksamhet. Men om man bara brytt sig om att granska de aktuella fallen mer ingående kunde man konstatera att kritiken varit utan sans och reson. Konsekvensen av denna medierapportering har blivit att kommuner där Carema på intet sätt varit föremål för kritik har agerat mot företaget, det sistnämnda är allvarligt av två orsaker.

För det första drabbas nu ett företag negativt pga en ryktesspridning, som dessutom i efterhand har visat sig bestå av felaktigheter. Avtal har avslutats, upphandlingar har avbrutits och en del kommuner har till och med fattat beslut om att avstå från alternativa utförare inom omsorgen.

För det andra, vilket är än viktigare, drabbas nu mängder av människor negativt. Hur personalen inom Carema har mått under denna höst kan jag bara tänka mig. På många omvårdsnadsenheter runt om i landet där boende, anhöriga och personalen varit mer än nöjda med hur de äldre tas om hand, pekas nu verksamheten ut som direkt ondskefull. Anhöriga börjar naturligtvis tvivla på hur deras nära och kära behandlas när de läser om alla "skandaler" som Carema stått för, en oro som är förståelig men helt onödig.

Även många äldre kommer att drabbas av detta eftersom ett, enligt min erfarenhet, mycket kompetent företag nu smutskastas och har tvingats avsluta, eller stoppats från att påbörja, verksamheter runt om i landet. Carema har på sina håll här i landet betytt en kvalitetshöjning i omvården och personal har känt sig mer nöjd med dem som arbetsgivare än deras tidigare kommunala motsvarigheter.

Det som är än mer allvarligt i allt detta är att medierapporteringen har visat sig vara direkt felaktig i de allra flesta fall. Fallet med den boende i Falun som påstods ha blivit lämnad ensam att dö framför TV:n har aldrig inträffat. Mannen som var tvungen att ligga och sova på en madrass på golvet visade sig vara en kvinna som själv begärde att få göra detta eftersom hon gjort detta i stort sett hela sitt liv. Den kvinna som dog av svält visade sig vara en person som vägrade att äta, och personalen har inte rätt att tvångsmata människor. Ordern om att personal skulle släcka bränder istället för att ringa räddningstjänsten kom inte från Carema utan en kommunal tjänsteman. Inte heller den numera berömda blöjvägningen visar sig vara korrekt.

Av all kritik som Carema fått utstå under den gångna hösten är det inte mycket som varit sann och för mig känns det helt sanslöst att nu läsa hur ansvariga utgivare försöker skjuta över ansvaret för detta på Carema. Att de minsann bättre borde förmedlat sin version av de anklagelser som riktats mot dem. Själv kan jag bara konstatera att jag saknar den undersökande journalistiken som nu verkar vara totalt bort från landets nyhetsredaktioner.

Jag måste även skicka en rejäl känga till alla de politiker som inte har kurage nog att stå upp när det blåser utan duckar snabbare än en soldat som hör ordet "Skydd!". Jag tycker även att det är direkt pinsamt att politiker tar ställning och uttalar sig utan att över huvud taget bemöda sig med att undersöka fakta, det är inte rymdforskning det handlar om utan sunt förnuft.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar