Pages

torsdag 29 mars 2012

Försvarsministerns avgång

Jag är inte särskilt förvånad över att försvarsministern nu har valt att avgå. Nu är frågan snarare om fler i ledande ställning kommer att avgå eller tvingas bort med anledning av samarbetet med Saudiarabien? Om man i Rosenbad trott, eller fortsatt tror, att denna fråga kommer att försvinna från dagordningen har man nog gjort en stor missbedömning. En fråga som direkt dyker upp är ifall avgången är en signal om att mer pikanta detaljer kommer att komma framöver och att man i och med det försöker förekomma detta, eller man tror att man slipper frågan när de allra flesta, oavsett vad Tolgfors eller Reindfeldt själva hävdar, nu tror att försvarsministern avgår på grund ”affären”?

Jag är helt övertygad om att det kommer att framkomma fler fakta kring samarbetet med Saudiarabien. Dels för att det går att läsa mellan raderna av det som hitintills framkommit att det finns många oförklarade fakta som ryms där, dels för att så länge de högst ansvariga försöker skjuta ansvaret ifrån sig och låter personal på lägre nivå ta smällarna kommer det att läcka i jämn ström till medierna. De finns många frustrerade anställda inom Försvarsmakten och FOI som känner sig utelämnade och att de som fattat beslutet inte vågar stå för det nu när det blåser kraftiga vindar mot hela avtalet med Saudiarabien.

Expr1, Expr2, AB1, AB2, DN1, DN2, DN3,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar