Pages

onsdag 25 april 2012

Kommunerna riskerar tappa 2,3 miljarder kronor på vänsterns förslag

Dagens fundering. När vänsteroppositionen nu säger sig vilja ta bort sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga under 26 år funderar jag ifall man har tänkt på att kommunerna idag sparar cirka 2,3 miljarder, landstingen ca 466 mkr, på denna sänkning? Kommer man kompensera kommunerna och landstingen för detta eller blir det minskade statsbidrag? Hur många kommunpolitiker är medvetna om detta?

Från vänsterhåll låter det i debatten som att detta endast kommer att påverka stora företag såsom McDonalds m.fl. som idag påstås "skratta hela vägen till banken" över denna frikostiga reform från regeringen. Men de verkar glömma att detta, från kommunernas sida, var ett rätt tacksamt tillskott som kom från staten under konjunkturnedgången 2008-2009.

Exp1, AB1,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar