Pages

lördag 11 februari 2012

Färre reaktorer har lett till mer kol- och oljekraft.

Jag tycker att det hög tid att nu i dagarna ställa vänsterpartierna mot väggen när det gäller deras tidigare avveckling av kärnkraftsreaktorer, beslut som vi idag ser konsekvenserna av. Förutom att vi konsumenter drabbas av kraftigt höjda elpriser pga för låg produktion, innebär nedläggningen av Barsebäck att vi idag inte bara importerar skitig kolkraft från Tyskland utan även startar igång egna oljekraftverk. Var det, eller rättare sagt är det, detta som Miljöpartiet och de två andra vänsterpartierna hade tänkt sig? Och hur tänker man när man förespråkar ytterligare nedläggningar av reaktorer?

Som jag skrev i föregående blogginlägg kan vi konstatera att Vattenfalls kolkraftverk i Tyskland släpper ut mer än fyra gånger mer än vad de svenska inrikestransporterna ger upphov till även om man räknar ihop vägtrafik, flyg, järnvägar och sjöfart. Ändå fortsätter klimatalarmisterna att jaga svenska bilister som många gånger faktiskt är i behov av sina bilar för att få vardagen att gå ihop.

Miljöpartiet fortsätter att driva linjen att kärnkraften skall avvecklas helt. Bland annat vill man ersätta reaktorerna genom en kraftig utbyggd vindkraft. Det är rätt intressant att se hur tidigare, från byggande och exploatering, fredad natur helt plötsligt inte är vatten värt när Miljöpartiet vill bygga vindkraftparker i våra grönområden.

Samtidigt argumenterar man för nedläggningen genom helt absurda argument. Det ”tankeförbud” som funnits under drygt 30 år, som förbjudit forskning och utveckling av kärnkraften i Sverige och som har lett till brister i moderniseringen av våra reaktorer, med ett antal nödstopp som följd. Problem som vi inte kan se i Finland som tvärtom haft en positiv till syn till kärnkraften. Dessa konsekvenser använder man sig nu av när man vill lägga ner kärnkraften.

Ansvaret för att vi idag måste använda importerad el tillverkad av tysk kolkraft samt egenproducerad el från oljekraftverk vilar tungt på de politiker som ansvarade för "tankeförbudet" och nedläggningen av våra reaktorer.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar