Pages

torsdag 10 januari 2013

COOP-etablering mitt emot Falu koppargruva

I Falun finns nu planer på att etablera en COOP-affär mitt emot Falu koppargruva, mot detta protesterar nu ett antal köpmän i kommunen. Att nyetableringar av stormarknader får lokala köpmän att protestera är intet nytt, det sker överallt i Sverige och reaktionerna från köpmännen är sig lik.

Som ett brev på posten kommer köpmännen i Falun med det sedvanliga argumentet att servicen, som post, spel och banktjänster, ute i kommundelarna kommer att minska eftersom nyetableringen kommer att ta kunder från befintliga butiker vilket riskerar att tvinga någon eller några av de befintliga butikerna att stänga, och därmed skulle även nämnd kringservice försvinna.

Den är beundransvärd denna omtanke mot de boende runt om i Falun, men i grund och botten handlar det enbart om en enda sak, man vill inte ha konkurrens mot sina egna butiker.

Man får hoppas att kommunens politiker är så principiellt hållna att de står emot dylika påtryckningar från befintliga köpmän och istället sätter medborgarna i främsta rummet och ser vikten av den ökade konkurrensens fördelar med lägre priser som naturlig följd.

Däremot har köpmännen i Falun ett enligt mig bra motargument till placeringen av nya COOP. Nuvarande plan med placering mitt emot världsarvet Falu koppargruva ter sig ur ett kulturhistoriskt perspektiv som fullständigt vansinnigt, faktiskt lika illa valt som planerna i Uppsala att placera nya universitetsbyggnaden, som mer påminner om en finlandsfärja, mitt emot botaniska trädgården.

I denna fråga får man hoppas att Faluns kommunpolitiker har lärt sig något från 60-70-talens hysteri att genom rivning av historiska byggnader och nybyggnationer rensa staden från sin kulturhistoriskt mycket intressanta historia.

Gärna en nyetablering av COOP, men på en annan plats.

DT.se,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar