Pages

onsdag 22 februari 2012

Varför bry sig om sanningen?

Konstnären Elisabeth Ohlson Wallin känner sig äcklad av "Carema-affären" med blöjvägningar och har skapat en bild med statsministern iförd en läckande blöja. Så här kommenterar hon sitt "konstverk":

- Carema-skandalen blev droppen för mig. Jag började fundera på hur vi verkligen ska kunna känna hur vidrigt det är när man blir äldre och inte sköts om ordentligt.
- Att titta på bilden ska kännas lika äckligt som det känns för den gamla människan att ligga i sin egen skit. Kissblöjan blev en symbol för misskötseln inom vården, Carema-blöjan. Man ska verkligen ta det här på allvar, säger Elisabeth Ohlson Wallin.

Det är trist att konstnären inte brydde sig om att kontrollera sanningshalten i den där beryktade "Carema-affären". Sant var att man vägde blöjor, men det berodde inte som skandalrubrikerna menade på att man skulle återanvända blöjorna. Det berodde på att man inledningsvis väger blöjorna för att ge de boende rätt inkontinensskydd. Människor läcker nämligen olika mycket under nätterna och det gäller att ge de boende rätt skydd. Därav måste man väga blöjorna första nätterna.Expressen,

Socialdemokrat till försvar för Carema

Igår tog socialdemokratiska riksdagsledamoten Sven-Erik Bucht Carema i försvar, med argument som för några år sedan i stort sett endast hördes från moderater går han nu till angrepp både mot höger som vänster:
Två fundamentalistiska ståndpunkter hörs tydligt i debatten om driftsformer. Den ena ropar "kommunalt, kommunalt, kommunalt" och den andra ropar "privat, privat".

Enligt Bucht är det kvalitetssäkring som är det viktiga, inte driftsformen:
Men det viktigaste är att säkra kvaliteten inom äldreomsorgen, oavsett om den bedrivs i egen regi eller som upphandlad entreprenad. 
Jag kan inte hålla med mer. Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg:
Slutligen tycker jag även att kommunerna allt mer skall övergå till att bli renodlade beställare och granskare av verksamheter, och med det behandla kommunala och enskilda utförare exakt lika. Det sker i väldigt få kommuner idag, även om en del är på väg över mot det sådan modell. Men de allra flesta kommuner beställer omsorg av sig själv, betalar till sig själv, och ibland kanske de även granskar sig själv. Men mest granskar de utövare som inte är kommunala. Här måste kommunerna tänka om!
Jag kan varmt rekommendera artikeln som ni hittar här.

Tidigare blogginlägg i ämnet. Blogg1, blogg2, blogg3, blogg4,

lördag 11 februari 2012

Färre reaktorer har lett till mer kol- och oljekraft.

Jag tycker att det hög tid att nu i dagarna ställa vänsterpartierna mot väggen när det gäller deras tidigare avveckling av kärnkraftsreaktorer, beslut som vi idag ser konsekvenserna av. Förutom att vi konsumenter drabbas av kraftigt höjda elpriser pga för låg produktion, innebär nedläggningen av Barsebäck att vi idag inte bara importerar skitig kolkraft från Tyskland utan även startar igång egna oljekraftverk. Var det, eller rättare sagt är det, detta som Miljöpartiet och de två andra vänsterpartierna hade tänkt sig? Och hur tänker man när man förespråkar ytterligare nedläggningar av reaktorer?

Som jag skrev i föregående blogginlägg kan vi konstatera att Vattenfalls kolkraftverk i Tyskland släpper ut mer än fyra gånger mer än vad de svenska inrikestransporterna ger upphov till även om man räknar ihop vägtrafik, flyg, järnvägar och sjöfart. Ändå fortsätter klimatalarmisterna att jaga svenska bilister som många gånger faktiskt är i behov av sina bilar för att få vardagen att gå ihop.

Miljöpartiet fortsätter att driva linjen att kärnkraften skall avvecklas helt. Bland annat vill man ersätta reaktorerna genom en kraftig utbyggd vindkraft. Det är rätt intressant att se hur tidigare, från byggande och exploatering, fredad natur helt plötsligt inte är vatten värt när Miljöpartiet vill bygga vindkraftparker i våra grönområden.

Samtidigt argumenterar man för nedläggningen genom helt absurda argument. Det ”tankeförbud” som funnits under drygt 30 år, som förbjudit forskning och utveckling av kärnkraften i Sverige och som har lett till brister i moderniseringen av våra reaktorer, med ett antal nödstopp som följd. Problem som vi inte kan se i Finland som tvärtom haft en positiv till syn till kärnkraften. Dessa konsekvenser använder man sig nu av när man vill lägga ner kärnkraften.

Ansvaret för att vi idag måste använda importerad el tillverkad av tysk kolkraft samt egenproducerad el från oljekraftverk vilar tungt på de politiker som ansvarade för "tankeförbudet" och nedläggningen av våra reaktorer.

Mer kärnkraft istället för färre bilar.

Läser att Vattenfalls kolkraftverk i Tyskland släpper ut mer än fyra gånger mer än vad de svenska inrikestransporterna ger upphov till även om man räknar ihop vägtrafik, flyg, järnvägar och sjöfart.

Vore inte en tanke att man ersätter all kolkraft med ren kärnkraft och samtidigt slutar j-vlas med svenska bilister som i många fall faktiskt har behov av sina bilar?

SvD,

söndag 5 februari 2012

Ännnu en äldreomsorgsskandal som måste bero på privata vinstintressen, eller?

Min lista på kommunala vårdskandaler börjar bli rätt lång nu, här kommer ytterligare en som inte blir omnämnd i riksmedia. Men det är väl som jag konstaterat tidigare, det krävs ett "Carema" i namnet för att det skall vara intressant.