Pages

tisdag 1 maj 2012

Varför åtgärdade inte Göran Persson detta då han själv var Statsminister?

Göran Persson gick idag till angrepp mot Regeringen för den höga ungdomsarbetslösheten. Han gick så långt att han i sitt första maj-tal i Gnesta kallade den för:
"vår tids mest traumatiska problem...  25 procent är en helt overklig siffra i ett land där ekonomin är i balans."
Retoriker som Persson är myntade han ett nytt uttryck:
"– Reinfeldt har skapat 25-75-samhället. Vi har 25 procents ungdomsarbetslöshet samtidigt som statsministern vill att vi ska jobba till vi är 75 år... – Många orkar inte ens nå 65 års ålder då de har slitit hårt i fysiskt tunga jobb som byggarbetare."
Om detta kan jag ha två synpunkter. För det första vill jag minnas att ungdomsarbetslösheten i början på 2000-talet låg uppemot 27-28 procent, det var bland annat en fråga i valrörelsen 2002. Om den nu tio år senare är "vår tids mest traumatiska problem", varför gjorde inte Persson något åt den då han själv var Statsminister? Eftersom han själv varit med och regerat sedan 1994 torde han haft vissa möjligheter till det.

För det andra så är det ett faktum att vi går mot en demografisk profil som inte kommer att bli helt enkel att lösa. På 1960-talet gick det cirka 40 förvärvsarbetare på varje pensionär. Vi är på väg mot en situation då denna siffra är två förvärvsarbetare på varje pensionär. Inom EU låg andelen människor över 64 år, av den totala populationen, år 2000 på 26,7%, år 2050 beräknas den siffran ligga på över 53,4%.

Göran Persson är själv mycket medveten om denna ohållbara situation men väljer ändå att göra frågan till enkel retorik för att vinna en billig politisk poäng. Men han är inte sämre än många andra politiker, alldeles för många ägnar sig åt just detta. Moderaterna gör det genom att först bli förbannade på oppositionen när de hävdar att det finns en pensionärsskatt, som egentligen handlar om att pensionärerna har samma skatt som när oppositionen styrde men att de som idag förvärvsarbetar har fått sänkt skatt, sedan använder de samma retorik när de kritiserar oppositionen för att vilja återställa den sänkning som gjort på arbetsgivaravgiften för dem som är under 26 år. Då går det helt plötsligt bra att kalla den skillnaden för ungdomsskatt.

Är det konstigt att väljare tröttnar på på politiker?

Edit: Kom just på det faktum att ungdomsarbetslösheten 2002 vs. 2012 dessutom kan ställas i perspektivet att den 2002 låg på närmare 30% efter en av de längsta och största högkonjunkturer sedan 1960, till 25% 2012 sedan en av de djupaste lågkonjunkturer sedan 1928.

Jämför man Sverige utveckling mot andra Europeiska länder som styrts av Socialdemokratiska regeringar under de senaste åren, Portugal, Spanien, Storbritannien och Grekland så har nog Sverige klarat sig rätt bra. Faktum är att man bävar över ur det hade kunnat se ut i Sverige om Socialdemokraterna även styrt här...

Exp1,