Pages

måndag 16 september 2013

En röst på Moderaterna var en röst på Borgerligt alternativ

Moderaterna deltog inte som parti eller nomineringsgrupp i kyrkovalet som avhölls igår, ändå har det gått att rösta på Moderaterna, och rösterna räknas. Hur kan detta vara möjligt frågar säkert många, och det gjorde även jag innan jag efter lite grävande under natten fick fram svaret.

När Moderaterna beslutade att inte längre ställa upp i kommande kyrkoval beslöt de moderater som fortfarande var kyrkopolitiskt aktiva, och även ville vara så framgent, att bilda nomineringsgruppen Borgerligt alternativ. Men de skapade inte en ny nomineringsgrupp för ändamålet utan fick ta över Moderaternas tidigare registrerade dito som man sedan bytte namn på till just Borgerligt alternativ.

Nu kanske inte detta låter som ett märkligt förfarande men det får en mycket märklig konsekvens, nämligen att det fortfarande gick att rösta på Moderaterna vid gårdagens val. Detta genom att som väljare ta en tom valsedel och skriva Moderaterna på den, då räknas rösten till Borgerligt alternativ eftersom det är samma nomineringsgrupp som förr hette Moderata Samlingspartiet.

Vad jag förstått finns det ganska många sådana valsedlar som i första räkningen räknas som ogiltiga men som i den slutliga räkningen kommer att räknas som röster för Borgerligt alternativ. Resultaten kan med andra ord komma att förändras något mer än efter tidigare val.

Det är ju inte utan att man undrar varför man valde denna lösning med att överta nomineringsgruppen istället för att registrera en ny? Var det av lathet och att man inte tänkte på denna konsekvens eller var det till och med så att man räknade med att det fortfarande finns en hel del väljare som skriver namnet på en tom valsedel, för det förekommer i alla val, och att man inte ville riskera att tappa dem?

Hur som var det de facto så att det gick att rösta på Moderaterna vid gårdagens kyrkoval, trots det faktum att partiet formellt sett inte ställde upp.