Pages

tisdag 14 maj 2013

SVT om skatteutjämningen


SVT har idag en artikel om det kommunala skatteutjämningssystemet. Där hävdar de att storstadskommuner tjänar på detta system medan glesbygdskommuner förlorar. Problemet med artikeln är att de endast redovisar en av två delar som skatteutjämningen består av, vilket ger en helt förljugen bild av skatteutjämningen.

I artikeln påstås t.ex. att Lidingö får 6448 kr per invånare i år, men samtidigt sägs ingenting om att de betalar 12 921 kr per invånare, ett netto på minus 6017 kr. Eller närmare 267 miljoner kronor.

Samtidigt verifierar huvudsekreteraren i skatteutjämningsutredningen SVT:s uppfattning i denna fråga vilket är anmärkningsvärt. Om han nu är huvudsekreterare i utredningen borde han ha bättre koll, eller så har han en egen politisk agenda. jag har i alla fall mailat till reportern och researchern för artikeln. Här har ni det mailet, vi får se vad jag får för respons på det. återkommer i frågan:
Hej
På Svt:s hemsida har ni idag en artikel angående det kommunala skatteutjämningssystemet. Av den får man uppfattningen att Tex Lidingö tjänar på detta system eftersom att de får 6448 kr/inv i år. Men samtidigt förtiger ni att samma kommun betalar 12921 kr/inv i inkomstutjämning. Totalt betalar man alltså 6017 kr/inv. Närmare 267 miljoner kr per år.
Ni nämner i artikeln skatteutjämningssystemet i stort, men det enda ni redovisar är den ena delen i systemet dvs kostnadsutjämningen, ni berör inte med en bokstav den andra delen, inkomstutjämningen. Tycker ni det är ok, eller seriöst?
Läser ni SCB:s statistik över utjämningen kan ni knappast missa detta faktum.
http://www.svt.se/pejl/utjamningsskatten-kommun-for-kommun
Med vänlig hälsning

Bjarne Grankvist
Svt,

Edit:
Nu är artikeln bortplockad från SVT:s site. Är det en slump eller har de förstått att de gjort ett misstag? Jag har dock inte fått något svar på mitt mail än så länge.

Edit 2:
Har nu fått svar från SVT på mitt mail:
"Hej Bjarne, 
Du har helt rätt i att Lidingö betalar stora summor i inkomstutjämning. De kritiker vi pratat med pekar på just kostnadsutjämningen som det problematiska med systemet, därför valde vi att fokusera på den. Vi har nu tillsammans med redaktör och ansvarig utgivare kommit överens om att vi ändå ska redovisa båda/totalen. Vi har fått mejl från flera som delar dina synpunkter. Tack för att du hörde av dig och titta gärna ikväll!"
Skickade följande svar:
Hej och tack för svar!
Problemet är dock att Ni inte någonstans vare sig via artikeln på nätet eller inslaget i Rapport påpekar det Du nu skriver. Ni har gjort ett inslag/artikel som hävdar att det är en myt att skatteutjämningen drabbar Stockholmskommunerna, eller som Ni skriver, storstadskommunerna, när det faktiskt är tvärtom. Vilket Du nu erkänner är direkt felaktigt.
Hur kostnadsutjämningen kan vara problematiskt när det i mångt och mycket bärs upp ut av inkomstutjämningen framstår ju snarast som en gåta, och gör att Era inslag blir obegripliga. Om Ni nu menar allvar med att ni skall redovisa båda uppgifterna, dvs skatteutjämningens båda pelare, måste Ni ju göra om hela inslaget, annars blir det helt obegripligt. Den bärande pelaren var som sagt myten om storstadskommunernas vinst i systemet, som alltså inte är någon vinst. Men det skall helt klart bli intressant att se kommande inslag i Rapportsändningarna.
Med vänlig hälsning

Bjarne Grankvist
Edit 3:
Nu har SVT lagt ut en ny artikel där man tagit bort exemplet med Lidingö. Dessutom har man en faktaruta där man från ansvarig utgivare kommit med ett s.k. beriktigande:
Under ett par timmar i morse låg en annan version av den här artikeln ute på svt.se. Den artikeln var missvisande. De tv-inslag som har sänts i SVT1 och som legat ute på webben har varit korrekta, men texten innehöll felaktigheter om utfallet för Lidingö kommun. Det har nu rättats till. SVT Nyheter ber om ursäkt för de missuppfattningar som det kan ha orsakat. -
Ulf Johansson, ansvarig utgivare
Detta får man väl betrakta som en halv pudel, men det finns fortfarande en hel del att begrunda, och invända mot både inslaget och efterföljande utspel.

Det är visserligen bra att man erkänner att utfallet för just Lidingö, som man använde som exempel, är felaktigt, men å andra sidan behåller man tesen i artikeln. Man kan ju tycka att de dels borde ha ändrat inriktning på artikeln eftersom tesen är helt felaktig, dels att de borde ha redovisat rätt siffror för Lidingö. Men det är klart, varför ändra en bra story, och att redovisa korrekta siffror för Lidingö skulle ju döda den totalt.

Frågan är ifall det är journalisternas oförmåga att erkänna sina egna fel som gör att de inte gör om och gör rätt, eller om det är deras egna politiska agenda som ställer till det? Vad ansvarig utgivare borde göra är att dra tillbaka hela inslaget, och komma med en rättelse där man helt enkelt konstaterar att tidigare inslag var felaktigt eftersom det bara tog hänsyn till en av två delar av skatteutjämningssystemet och att när man tar hänsyn till båda så blev slutsatsen felaktig. Men att utkräva sådant ansvar från media är väl att kräva för mycket, men onekligen skulle det höja trovärdigheten för mediekåren avsevärt ifall det skulle våga göra det.

Edit 4:
Med anledning av SVT:s reviderade artikel finns det en berättigad fråga att ställa till dem, vilket jag naturligtvis gjort:
Hej igen.
Du skrev tidigare att citat: "Vi har nu tillsammans med redaktör och ansvarig utgivare kommit överens om att vi ändå ska redovisa båda/totalen." När nu den nya artikeln ligger ute så har Ni ju inte gjort det, utan skriver endast att utfallet för Lidingö var felaktigt. Varför redovisar Ni inte båda delarna av utjämningssystemet och totala utfallet?"
Edit 5:
Fick svar på min senaste fråga:
Hej Bjarne,
Tack för dina mejl. Ja, så var det sagt i morse, men vi arbetar med andra reportage parallellt och som det ser ut nu kommer vi inte att göra nya kartor ocvh webbartiklar på just detta. Det har varit många turer kring det här med många inblandade och just nu ligger fokus på kvällens reportage. Hoppas du nöjer dig med det svaret! 
Edit 6:
Ovanstående mailsvar kan inte gärna stå emotsagt:
Hej och tack igen.
Ni kommer alltså inte att sända detta reportage under kvällen? Eller kommer ni att skicka det utan korrigering, dvs genom att bara redovisa och ta hänsyn till kostnadsutjämningssystemet? Jag tycker det är en relevant fråga som förtjänar ett svar. För om Ni skickar ett reportage som bygger på det Ni nu skriver i artikeln så vinklar Ni skatteutjämningssystemet något oerhört. Vilket knappast gagnar det public service-uppdrag som SVT har. 
Att bl.a. Lidingö får mycket i kostnadsutjämningen beror på att de har en enorm inflyttning av småbarnsföräldrar samt en hög medelålder på befolkningen, två faktorer som ställer höga krav på barn- och äldreomsorg. För att sedan ta ett exempel från andra sidan: Att avflyttningskommuner som Luleå väljer att tomställa en hel gymnasieskola pga minskat elevantal och betala hyresbortfall på 12-15 miljoner kr årligen istället för att avyttra lokalerna och lägga pengarna på annan nödvändig service, är någonting som borde granskas.
Avflyttningskommuner får de facto ersättning i två år för att kunna minska sin "kostym", att de sedan inte gör detta utan fortsätter verksamheten som om inget har hänt är en annan sak. Då är det rätt uppenbart att det blir problem när det där två åren har gått.
Vill med detta bara åskådliggöra att ert reportage kraftigt förvridit bilden av skatteutjämningssystemet, och borde inte sändas, om det bygger på det Ni skriver i artikeln.